Úvodní stránka » Zpravodajství » Dotazy

Dotazy

Otázky a odpovědi týkající se církevních restitucí

21.9.2012 — JV

Odpovědi na dotazy ohledně církevních restistucí naleznete také v sekci "Církve a náboženské společnosti" - "Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi" 

Proč přijmout zákon o církevních restitucích? Odpovědi na nejčastější otázky

3.9.2012 — JV

Ministerstvo kultury předkládá souhrn nejdůležitějších důvodů, proč je přijetí zákona o církevních restitucích nezbytné.

Procedura zapisování památek na Seznam světového dědictví UNESCO

20.6.2012

Procedura zapisování na Seznam světového dědictví UNESCO je stanovena Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a mezinárodními Pravidly pro její provádění. Ta formuloval a přijal zvláštní Mezivládní výbor pro světové dědictví, který vznikl na základě uvedené Úmluvy a který v poslední instanci o zápise rozhoduje.