Úvodní stránka » Rejstříky a evidence

Rejstříky a evidence


1. Rejstříky

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech:

2. Evidence

Centrální evidence sbírek

Databáze podnikatelů v audiovizi

Databáze audiovizuálních děl českých

Databáze audiovizuálních děl jiných než českých

Třídník obsahového zaměření

Databáze periodického tisku pro veřejnost

3. Ostatní

Seznam restaurátorů

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku

EVIDENCE KNIHOVEN, adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury a související informace

Databáze knihoven, informace o evidenci knihoven, vzory formulářů, vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

Adresáře příjemců povinných výtisků neperiodických publikací

dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů naleznete zde na stránkách Národní knihovny.