Úvodní stránka » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace


Výroční zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb., za rok 2015

Otevřená kultura

Výroční zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb., za rok 2014

Výroční zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb., za rok 2013

Rozpočet a závěrečný účet

Výroční zpráva k zákonu č. 106/1999 Sb., za rok 2012

Sazby za poskytování informací

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Veřejná zakázka

ČR Ministerstvo kultury vyhlásilo nadlimitní veřejnou zakázku na služby - zadávanou v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - „Zefektivnění přístupu k informacím v oblasti kultury“. Další informace jsou na centrální adrese a www.esfcr.cz.

Vyžádané informace

Slevy pro seniory

Poradci a poradní orgány

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů.

Vyhlášení veřejné zakázky - "Zavedení systému řízení pracovního výkonu provázaného do systému odměňování a vzdělávání zaměstnanců ministerstva"

ČR Ministerstvo kultury vyhlásilo nadlimitní veřejnou zakázku na služby - zadávanou v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - „Zavedení systému řízení pracovního výkonu provázaného do systému odměňování a vzdělávání zaměstnanců ministerstva, rozvoj manažerských dovedností“.

Ministerstvo kultury jako příjemce podpory z OP LZZ v rámci Výzvy 32 podává tuto informaci

V intencích „Manuálu pro publicitu Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013“ Ministerstvo kultury jako příjemce podpory z OP LZZ v rámci Výzvy 32 podává tuto informaci: Ministerstvo kultury předložilo v měsíci květnu 2009 v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, Výzva 32, sedm žádostí o podporu na Provádění analýz veřejné správy (Smart Administration).

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na komplexní realizaci národních expozic na vybraných knižních veletrzích v r. 2007