Úvodní stránka » Ministerstvo

Ministerstvo

Organizační struktura
Státní služba
Vztah státu ke kultuře
Výroční zprávy
Poskytování informací dle zák. 106/1999 sb.
Instituce, poradní orgány
Příspěvkové organizace
Akce pod záštitou ministra
Ocenění Artis Bohemiae Amicis
Fotogalerie
Knihovna


Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu kultury

Působnost ministerstva

Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro

Logo a znělka Ministerstva kultury ke stažení

Logo ministerstva kultury s příponami jpg, pdf, ai, tif, eps. Grafický návrh loga a CI vytvořila Helena Jiskrová (VŠUP).

Programové prohlášení vlády

Vláda si uvědomuje význam kultury, chápané v nejširším smyslu slova jako určujícího hybatele vývoje civilizace, a tím i naší společnosti, v 21. století.

Kodex etiky

Kodex etiky zaměstnanců Ministerstva kultury

Priority a postupy Ministerstva kultury ČR při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Historie ministerstva

Dějiny Ministerstva kultury