Úvodní stránka » Ministerstvo » Literatura a knihovny

Literatura a knihovny

Výběrová dotační řízení
Příspěvkové organizace
Ceny a ocenění
Mezinárodní knižní veletrhy


Činnost oddělení literatury a knihoven

Oddělení literatury a knihoven plní úkoly ministerstva jako ústředního článku státní správy pro oblast literatury, knižní kultury, neperiodického tisku a knihovnictví

Metodiky a koncepce

Metodické pokyny Ministerstva kultury a Koncepce rozvoje knihoven.

          Implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011 – 2015

          Příprava Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2016 – 2020

EVIDENCE KNIHOVEN, adresář knihoven evidovaných Ministerstvem kultury a související informace

Databáze knihoven, informace o evidenci knihoven, vzory formulářů, vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.

Adresáře příjemců povinných výtisků neperiodických publikací

dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů naleznete zde na stránkách Národní knihovny.

Související právní předpisy

Právní předpisy související s činností oddělení literatury a knihoven.

Informace o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti podle zákona o neperiodických publikacích