Úvodní stránka » Ministerstvo » Evropská unie

Evropská unie

Dokumenty Evropské komise
Předsednictví v Radě EU
Evropské hlavní město kultury
Program Kreativní Evropa
Označení Evropské dědictví
Dokumenty Rady Evropy
Dokumenty Rady ministrů kultury a audiovize
Možnosti financování projektů z kulturních a tvůrčích odvětví z programů EU od roku 2014


PŘÍRUČKA k tématu kulturního povědomí a vyjádření

Seminář „Kulturní a kreativní odvětví ČR v evropském kontextu"

Ministerstvo kultury využilo přítomnosti pana profesora Pier Luigi Sacca v Praze a 30. října 2013 uspořádalo další seminář ke kulturním a kreativním odvětvím tentokrát s ohledem na konkrétní realizované projekty a možné aktivity v budoucích letech.  

Seminář „Budoucnost kulturních a kreativní odvětví v ČR“

Závěrečná resortní informace českého předsednictví v Radě EU

Resortní vyhodnocení CZ PRES v oblasti kultury, audiovize a duševního vlastnictví

Lisabonská smlouva

Konsolidovaný text smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy

Úvod

Dlouhodobé priority Ministerstva kultury pro další působení ČR v EU

Smluvní základna

Smlouva o Evropské unii ve znění smlouvy z Nice

Odkazy

Informace o označení „Evropské dědictví“

Dne 23. listopadu 2011 vstoupilo v platnost Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.1194/2011/EU (dále jen rozhodnutí) ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení “Evropské dědictví“.

Strategie Evropa 2020 - Digitalizace kulturního obsahu

Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013 - 2020. 

Mezikulturní dialog

Kulturní politiky a trendy v Evropě a Evropské fórum pro umění a kulturní dědictví