Úvodní stránka » Fondy EHP

Fondy EHP


Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č. 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kult. dědictví"

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašují dne 27. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009 – 2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví.“  

Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č.16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury – Partnerem programu vyhlašuje dne 21. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.  

Ministerstvo kultury uspořádalo kontaktní seminář pro zájemce o granty z tzv. norských fondů

Seminář pro budoucí žadatele o podporu z fondů EHP a jejich potenciální partnery ministerstvo připravilo ve spolupráci s Arts Council Norway, zahraničním partnerem Programu CZ06. 

Termín vyhlášení Výzev zatím není oficiálně potvrzen

1. výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014

Stav přípravy a očekávaný termín zahájení programů a vyhlášení výzev

Často kladené dotazy a odpovědi - Fondy EHP

Program „Kulturní dědictví a současné umění“

Návrh Programu „Kulturní dědictví a současné umění“ schvaluje bruselská kancelář. Pro budoucí zájemce o grant z fondů EHP je tento návrh, v současné době, pouze orientační! Žádost o grant bude možné zpracovat až po schválení návrhu, projednání textů výzev a dalších materiálů (léto 2013).

Vláda schválila MEMORANDUM o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP/Norska 2009 – 2014

Souhrnná informace o stavu přípravy FM 2 (2009-2014)

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT NA STUDIJNÍ A PRACOVNÍ CESTY DO DONORSKÝCH STÁTŮ financované z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrov

Ministerstvo kultury, jako Partner Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ a Zprostředkovatel výše uvedeného Fondu vyhlásilo dne 18. listopadu 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které Žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s Partnery z donorských států. 

Jednání o oblastech podpory v programovém období 2009-2014 (čerpání financí do r. 2016) mezi Donorskými zeměmi a ČR nejsou dosud uzavřena

Směřování budoucí podpory je nastíněno v kapitole "Cultural heritage - Programme areas 16. a 17."

Evropská unie podepsala dne 28.7.2010 s Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem "Dohodu o finančním mechanismu pro období 2009 - 2014"

Následně donorské země vytvoří pro příjemce grantů právní rámec vlastní implementace FM EHP/Norska. Teprve pak bude následovat uzavření Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a zeměmi poskytujícími grantovou podporu.

Zpráva o pokračování Finančního mechanismu EHP/Norska v období 2009 – 2014 a výsledky implementace projektů z 1. – 3. výzvy

Dne 18.12.2009 byla parafována Dohoda o pokračování Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska na období 2009-2014 mezi Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou unií. Oficiální podepsání smluv není bohužel v současné době dokončeno.