Úvodní stránka » Zpravodajství » Aktuality

Výsledky výzvy EACEA 29/2015 Podpora evropské spolupráce pro rok 2016

26.4.2016

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky výzvy s uzávěrkou v říjnu 2015 na projekty evropské spolupráce v rámci programu Evropské unie Kreativní Evropa 

Projekty byly rozděleny do dvou kategorií - na projekty menšího rozsahu kategorie 1 a projekty většího rozsahu kategorie 2. České organizace se zapojí do třech evropských projektů spolupráce.

V první kategorii projektů menšího rozsahu bylo podpořeno na 51 projektů ze 404 podaných žádostí (úspěšnost 12,62 %) v celkové výši 9 847 360,77 eur. Česká republika podala 6 žádostí, z nichž nebyla podpořena žádná ani v roli žadatele, ani v roli partnera.

V druhé kategorii projektů většího rozsahu bylo schváleno 15 projektů z podaných 125 žádostí (úspěšnost 12 %) v celkové výši 27 291 922,27 eur. Zde byla v rámci ČR podána jen jedna žádost, avšak rovněž nebyla schválena. V roli partnera uspěly celkem 4 české organizace Čtyři dny, Česká centra, reSITE a Česká filharmonie ve třech projektech.

Podpora projektů evropské spolupráce z programu znamená pro Českou republiku významný propad a vůbec poprvé neuspěly české kulturní organizace v kategorii 1 - projekty menšího rozsahu v roli žadatele ani partnera.

Kontakt:
Magdalena Müllerová
Kancelář Kreativní Evropa – Kultura
T +420 224 809 118
E kultura@kreativnievropa.cz
www.idu.cz

Dokumenty ke stažení