Úvodní stránka » Zpravodajství » Aktuality

V Chrudimi proběhlo vzdělávací kolokvium Siločáry duše dítěte

26.4.2016

Akci pořádal Národní ústav lidové kultury ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Ondrou a spolkem Tradice Chrudimska a Hlinecka.

Kolokvium proběhlo 23. dubna 2016 se ve Spolkovém domě v Chrudimi za účasti dvou desítek vedoucích dětských folklorních souborů z Čech i Moravy.

Program se sestával z tří tematických bloků, vedených různými lektory. Dopolední blok lektorky Mgr. Miroslavy Eliášové byl zaměřen na proces tvorby choreografie, výsledkem byla zdařilá kompozice na téma ptačího zpěvu, jíž ztvárnili všichni účastníci kolokvia. První odpolední blok, vedený lektorkou Hanou Tarabusovou zahrnoval krátký exkurz do studia kalendářních obyčejů a jejich praktického zpracování pro jevištní podobu. Poslední ze tří bloků vedl Mgr. Vlastimil Ondra, který se zaměřil na předávání lidové kultury a tradic dětem v rodinném prostředí.

Kolokvium Siločáry duše dítěte se koná opakovaně, v posledních letech pravidelně v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. Jeho pořádáním a využíváním zkušeností osvědčených lektorů se snažíme vyhovět neustále se zvyšující poptávce ze strany vedoucích dětských folklorních kolektivů o další vzdělávání. Na kolokviu mohou účastníci spoustu věcí s lektory nejen osobně projednat, ale také si prakticky vyzkoušet. Vzhledem k zájmu vedoucích z Čech, který nás velmi těší, jsme mohli poslední kolokvium zorganizovat v Chrudimi. Je to nejlepší cesta k dalšímu rozvoji činnosti dětských folklorních souborů a předávání tradic lidové kultury v Čechách,“ zhodnotil akci ředitel NÚLK PhDr. Jan Krist.

V Chrudimi proběhlo vzdělávací kolokvium Siločáry duše dítěte

V Chrudimi proběhlo vzdělávací kolokvium Siločáry duše dítěte

Bc. Bobčík Zdeněk
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672, 696 62 Strážnice
tel.: +420 518 306 639
mobil: 778 712 511
e-mail: zdenek.bobcik@nulk.cz
www.nulk.cz
www.festivalstraznice.cz
www.skanzenstraznice.cz