Úvodní stránka » Zpravodajství » Aktuality

Rada Národní knihovny zahájila činnost

18.4.2016

V Klementinu proběhlo ustavující zasedání třináctičlenné Rady Národní knihovny České republiky, která se bude vyslovovat k zásadním koncepčním záměrům, jakými jsou například rekonstrukce Klementina, dostupnost fondů nebo digitalizace, a k dalším aktuálním tématům.

Rada je poradním orgánem generálního ředitele Národní knihovny České republiky (NK ČR). Pověřen řízením NK ČR je od loňského dubna PhDr. Petr Kroupa. Rada se bude vyslovovat k zásadním koncepčním záměrům, a to v oblasti dostupnosti jejích fondů pro odbornou i laickou veřejnost, digitalizaci, rekonstrukci Klementina a rozmístění pracovišť.

Národní knihovna je něco jako velmi složitý živý organismus. Při řízení takové instituce musíte přihlížet nejen k zaměstnancům, uživatelům, řadě navzujících služeb a pracovišť, ale také na historickou hodnotu jejího sídla, tedy Klementina. Proto jsem založil radu Národní knihovny, která je složena z nejvýznamnějších odborníků, a jsem velmi rád, že všichni pozvání přijali, a budeme se tak moci pravidelně potkávat a probírat vývoj a dění v Národní knihovněl,“ řekl Petr Kroupa. V květnu si Rada zvolí předsedu a další orgány.

Rada Národní knihovny zahájila činnost

Rada Národní knihovny zahájila činnost

Irena Maňáková
ředitelka Odboru komunikace
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
T: +420 221 663 275
M: +420 736 787 154
irena.manakova@nkp.cz
www.nkp.cz

Dokumenty ke stažení