Úvodní stránka

Napište nám

15.9.2008

Vaše náměty, postřehy či žádosti o informace můžete poslat na adresu Ministerstva kultury.

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
Telefonní čísla
Tel. ústředna: 257 085 111
Tel. ústředna - číslo s mezinárodní předvolbou: 420 257 085 111
Faxové číslo: 224 318 155
Faxové číslo - s mezinárodní předvolbou: 420 224 318 155
epodatelna@mkcr.cz