Úvodní stránka » Ministerstvo » Církve a náboženské společnosti

Církve a náboženské společnosti

Granty a dotace
Právní předpisy
Registrace a evidence
Zvláštní práva církví a náboženských společností
Financování církví a náboženských společností
Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Užitečné informace


Činnost odboru

Odbor církví plní úkoly vyplývající z věcné příslušnosti Ministerstva kultury jako ústředního orgánu státní správy pro věci církví a náboženských společností (dle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech: